ELO DocXtractor

ELO DocXtractor

Intelligent analyse og dataeksport fra dine dokumenter

ELO DocXtractor automatiserer klassificering og behandling af indgående dokumenter. Ved hjælp af kunstig intelligens lærer systemet sig selv at genkende strukturer og elementer i et dokument, så det kan sende de påkrævede informationer videre til den relevante forretningsgang.

For eksempel ”ser” ELO DocXtractor, om et dokument i en indgående mail knytter sig til en ordre eller en faktura, og systemet udtrækker automatisk den relevante information fra dokumentet såsom fakturanummeret, beløb, eller individuelle fakturalinjer. ELO DocXtractor kan også genkende håndskrift.

Hvis dokumentet er en ordre, tjekker ELO DocXtractor, om den korrekte ordre eller følgeseddel-information også findes i ERP-systemet. Systemet kan automatisk udfylde manglende oplysninger som for eksempel et kundenummer fra virksomhedens kundedatabase. Dermed undgås de fejl, som manuelle indtastninger af fakturaoplysninger, ordrenumre o.lign kan medføre. Alt foregår på en brøkdel af den tid, som en manuel håndtering af processen ville tage.

ELO DocXtractor understøtter også håndteringen af internationale fakturaer med forskellige sprog, valuta og landespecifikke momsregler.

Intelligent

DocX lærer selv, hvor data findes i dokumenterne.

Lettere processer

Integration med ERP-systemer.

Undgå fejl

Slut med manuel håndtering.

HER ER LØSNINGEN


Der findes ikke to ens organisationer

Kontakt vores partnere for et uforpligtende møde og få kortlagt din virksomheds behov. Vores partnere vil vise dig hvordan ELO kan skabe overblik, overskud, trivsel og bedre performance for alle dine medarbejdere.