Udvidelser & Moduler

 

Moduler og add-ons i ELO

I dag skal enhver softwareløsning kunne integreres på en fleksibel måde, der passer til kundernes krav. Kun på den måde kan softwaren komme til at passe til forretningsprocesserne og give merværdi og konkurrenceevne.

Nogle gange er standardfunktionerne bare ikke nok – og derfor har vi en lang række ekstramoduler klar, som kan integrere jeres ELO-løsning med de applikationer, I allerede har, som fx ERP, CRM og portaler.

Har du spørgsmål, eller er der en funktion, du savner, så giv os et ring på


+45 7026 4344


Vi kan (næsten) altid finde en løsning.

 
1

ELO Backup Server

Let opbevaring af data

ELO Backup Server flytter og gemmer data og dokumenter til langvarig opbevaring på eksterne devices.

ELO understøtter alle gængse storage-medier som f.eks. Network Appliance, IBM DR500, Plasmon, JVC og mange flere.

ELO Backup Server gemmer ikke blot dine data, men også al databaseinformation om dokumentet (f.eks. keywords). Det gør det også muligt for jer at genskabe dokumentet, selv hvis alle metadata er forsvundet.

ELO Backup Server gør det muligt at administrere same dokument på op til fire forskellige lokationer i det tilfælde, at I ønsker redundans af sikkerhedsmæssige hensyn.

2

ELO Barcode

Stregkodescanning af dokumenter

ELO Backup Server flytter og gemmer data og dokumenter til langvarig opbevaring på eksterne devices.

Med ELO Barcode kan I behandle alle dokumenter automatisk, hvilket gør jeres papirløse system endnu mere effektivt.

Hvis I tilføjer en stregkode i dokumentet (digitalt eller i print) kan ELO Barcode scanne og tilgå alle typer af information om dokumentet. Dermed kan dokumentet blive automatisk indekseret, forsynet med keywords og gemt korrekt uden manuel håndtering. ELO Barcode genkender automatisk alle gængse stregkodetyper som f.eks. EAN 8, EAN 13, Code 39, UPCA, UPCE og så videre.


3

ELO Business Logic Provider (BLP)

Integration mellem ELO og dit CRM/ERP-system

Få fuldt udbytte af informationen i de systemer, du allerede har. ELO BLP forbinder alle processer og workflows og gør det muligt at oprette, ændre og gemme alle typer af dokumenter og filer på tværs af systemerne. ELO BLP har et enkelt grafisk brugerinterface og er kompatibelt med alle gængse ERP-systemer og en lang række specialiserede applikationer.

ELO BLP gør det let at gemme alle typer af dokumenter i ELO’s ECM-system via regelbaseret administration. Dermed kan I leve op til alle organisationens krav og ønsker om klassifikation, navngivning, indeksering, rettighedsstyring, versionering og workflows for alle filtyper. I sidste ende er ELO BLP en direkte vej til besparelser i jeres dokumentflow.

4

ELO for Mobile Devices

Hold dig opdateret, uanset hvor du er – også offline

ELO for Mobile Devices er en ECM-app til iOS og Android, som giver dig adgang til din ELO-løsning og alle dine ECM-funktioner fra din telefon eller tablet.

I ELO for Mobile Devices kan du kommentere dokumenter og transaktioner direkte på din telefon, også når du ikke er tilsluttet jeres eget netværk. Alle opdateringer kan ses direkte i dit personlige workspace My ELO.

ELO for Mobile Devices virker endda, når du ikke er online. Så snart du er online igen, synkroniserer ELO for Mobile Devices automatisk med jeres ELO-løsning og implementerer dine kommentarer og handlinger i jeres workflow.


5

ELO DocXtractor

Intelligent analyse og håndtering af indkommende dokumenter

ELO DocXtractor er en applikation, der automatisk klassificerer og håndterer alle indkommende dokumenter. Systemet er selvlærende og kan identificere strukturer og detaljer i dokumenterne med henblik på at analysere og evaluere indholdet i dokumenterne. Når systemet har genkendt et dokument (f.eks. en faktura) kan det efterfølgende sende dokumentet videre til behandling i det rette forretningssystem.

ELO DocXtractor kan eksempelvis se om en indkommende telefax er en ordre eller en faktura. Systemet trækker så automatisk alle relevante data ud som f.eks. ordrenummer, beløb, dato og varenumre. Hvis faxen er en ordre, kan ELO DocXtractor tjekke om ordren matcher informationerne i ERP-systemet og kan endda udfylde manglende data som f.eks. et manglende kundenummer. ELO DocXtractor genkender også håndskrevne noter på et dokument.

ELO DocXtractor eliminerer eller reducerer behovet for manuel indtastning og kan dermed reducere jeres administrationsudgifter markant.

6

ELO COLD

Automatiseret masseimport af output og spool data fra printere

ELO COLD giver jer mulighed for at importere printerdata fra centrale forretningsapplikationer i en enkel og automatiseret proces.

ELO COLD arkiverer data via funktionsgrupper og batch-processer, hvilket gør det muligt at håndtere meget store mængder af dokumenter. ELO COLD sørger for, at alle formater bliver segmenteret korrekt og at alle enkelte sider bliver tildelt det rette dokument. ELO COLD kan også håndtere baggrundsdata som f.eks. formularer og vandmærker, hvilket betyder, at f.eks. en gemt faktura kan blive vist med det aktuelle logo og virksomhedsinformation.

Alle nøgleord bliver indekseret og importeret til databasen, så vigtige informationer hurtigt kan findes frem igen, hvilket igen gør forretningsprocesserne hurtige og smidige. ELO COLD importerer data fra hosting-systemer som f.eks. AS400 direkte til Windows-programmer, hvor informationerne kan gemmes enten som rå data eller som TIFF/PDF eller lignende.


7

ELO Replication

Automatisk datasammenligning uafhængigt af tid og sted

ELO Replication gør det muligt at sammenligne dokumenter og data på tværs af servere og steder. Systemet sender kun eventuelle ændringer, så der ikke er behov for at overføre uændrede filer.

Det kan være en fordel, hvis en virksomhed har flere datterselskaber eller kontorer, der har behov for at dele data – f.eks. om nye kunder. Den slags information bør altid være opdateret på en lagerserver, og alle ændringer og nye data skal være tilgængelige for alle.

Løsningen kan defineres individuelt, så opdateringsfrekvens og regler kan ændres efter virksomhedens behov. Indbygget versionskontrol giver meldinger, hvis der opstår konflikter i synkroniseringen.

Dataudvekslingen i modulet kan foregå via direkte netværksforbindelse, FTP eller email-transport.

8

ELO XML Import

Scan og gem dokumenter, mens du er på farten

ELO XML Import er et modul, der gør det hurtigt og nemt at importere store mængder af data til ELO. ELO XML Import vurderer og gemmer data på det rette sted i ELO’s lagerserver.

Datakilder som f.eks. et ERP-system genererer automatisk fakturaer og andre dokumenttyper og udstyrer hvert enkelt med en XML-fil. Denne fil indeholder information om dokumentets placering på lagerserveren og om hvilke rettigheder og begrænsninger, der måtte være.

ELO XML Import tager begge filer, vurderer XML-filen og gemmer dokumentet det rigtige sted sammen med nøgleord. Dermed er det ikke længere nødvendigt at indtaste information om nøgleord – det eneste brugeren skal gøre, er at definere filstruktur og regler for keywords, så klarer ELO XML Import resten.


9

ELO Notebook Client

Information og viden ud af huset

ELO Notebook Client er en løsning til bærbare PC’er, som giver jer adgang til alle ELOs funktioner, også når I arbejder ude af huset.

Den mobile udgave af ELO synkroniserer selv alle data med den centrale server efter et sæt regler, I definerer. Synkroniseringen foregår sikkert mellem alle mobile brugere og den centrale server, så snart brugeren logger på virksomhedens netværk.

ELO Notebook Client fungerer reelt som en selvstændig server med sin egen database og giver brugeren alle funktioner fra den fulde løsning.

10

ELO Notes Server (SAND)

Avanceret mailhåndtering til IBM Notes

ELO Notes Server (SAND) er en fremtidssikret og sikker løsning til jeres IBM Notes og Domino.

ELO Notes Server (SAND) har et interface, der giver jer mulighed for at behandle og arkivere alle mails i fuld overensstemmelse med alle gældende databeskyttelsesregler – og jeres egne interne regler.

ELO Notes Server (SAND) kan konfigureres efter jeres ønsker og behov og kan anvendes til manuel klient-baseret arkivering eller til automatisk server-styret arkivering – eller en kombination af begge.


11

ELO QuickScan

Scan og gem dokumenter, mens du er på farten

Med ELO QuickScan kan du bruge din smartphone til at affotografere og gemme dokumenter direkte i din ELO løsning.

Bare grib telefonen og skyd! ELO QuickScan bruger automatisk billedgenkendelse til at scanne og beskære dokumenterne og lader dig endda foretage mindre manuelle justeringer. Du kan sende dokumenterne til din ELO-løsning med et enkelt klik – enten til Intray eller til udvalgte steder i arkivet. Det er nemt at tildele søgeord til dokumenterne.

ELO QuickScan fungerer også, hvis du er offline – så sender modulet bare dokumenterne, når du er online igen.

12

ELO for SAP

Driftssikker integration med SAP ECC

ELO for SAP kæder din ECM-løsning sammen med jeres SAP ECC, så I let kan eksportere SAP-dokumenter til ELO.

ELO for SAP giver brugeren mulighed for hurtigt at se det originale SAP-dokument, mens det bliver behandlet. Samme funktion kan også integrere elektroniske dokumenter fra f.eks. Word eller Excel i SAP. Dokumenterne bliver grupperet alt efter om der er behov for at udtrække data nu eller ved en senere lejlighed.

Interfacet giver mulighed for komplet behandling af dokumentet i samme program – uden tidskrævende manuelle processer og kostbar dokumentopbevaring.


13

ELO for SharePoint

To systemer, en verden

ELO for SharePoint forbinder ELO’s ECM-funktioner med Microsoft SharePoints samarbejdsfunktioner.

ELO for SharePoint er f.eks. velegnet til at kæde projektplaner og tidsplaner sammen og giver jer også mulighed for at integrere med tredjeparts-software som f.eks. ERP, CAD og mailsystemer. ELO kan integreres med stort set alle førende forretningssystemer som SAP, SAGE og Microsoft Dynamics og sørger for, at alle ERP-data arkiveres i overensstemmelse med alle gældende regler.

Det er muligt at gemme dokumenter direkte i ELO uden først at gemme dem i SharePoint. Dermed kan I nøjes med én database. Data kan også gemmes midlertidigt i SharePoints database.

ELO for SharePoint giver også mulighed for at flette forretningsprocesser sammen via grafisk overvågning af jeres workflows.

ELO for SharePoint gør det muligt at synkronisere og kopiere data mellem flere lokationer. Alle dokumenter, der bliver oprettet eller ændret et sted bliver øjeblikkeligt opdateret alle andre steder via SharePoint-portalen. Det giver jer mulighed for at kombinere fordelene ved en central opgavestyring med den fleksibilitet, der ligger i geografisk spredte arbejdssteder.