Arbejdsglæde, kundetilfredshed og bedre performance

Arbejdsglæde: Sådan øger ELO medarbejdertrivslen

Medarbejdere, der frigøres fra kedeligt rutinearbejde, trives bedre. De kan nemlig bruge deres tid på at løse sjovere og mere værdiskabende opgaver for kunder og kolleger. ELO eliminerer manuelle arbejdsgange, gør det let at finde informationer og at følge op på de rigtige tidspunkter. Medarbejderne kan selv designe deres workflows i ELO og definere roller, rettigheder og godkendelsesprocedurer mm. så arbejdsgangene fungerer optimalt.

Kundetilfredshed: Gør dine kunder til ambassadører

God og effektiv service skaber loyale kunder. ELO understøtter virksomhedens kerneprocesser, så medarbejderne kan levere produkter og services på det rette tidspunkt og i den aftalte kvalitet. Via automatiseret og intelligent håndtering af ordrebilag, fakturaer, kontrakter mm. minimeres risikoen for fejl. I ELO kan I definere stedfortrædere for medarbejderne, så andre let kan tage over, hvis en kollega fratræder eller bliver syg. Det sikrer, at kunden får samme gode service uanset hvilken medarbejder, der håndterer opgaven.

Performance: Stærkere bundlinje

Det siger næsten sig selv: Hurtigere og mere effektive arbejdsgange via ELO giver markante effektiviseringsgevinster. ELOs avancerede søgefunktion iSearch gør det for eksempel muligt at finde data på tværs af IT-systemer (ERP-systemer, CRM-systemer, mailprogrammer mm).

Derudover giver ELOs Analytics-værktøj mulighed for at generere skræddersyede rapporter og grafisk indbydende dashboards med alle relevante nøgletal i realtid. Det giver ledelsen på alle niveauer og i forskellige fagområder et optimalt beslutningsgrundlag til gavn for virksomhedens økonomiske performance.

Arbejdsglæde, kundetilfredshed, performance